Yönetmelikler

YÖNETMELİKLER

KOU Önlisans ve Lisans Programları İçin Özel Öğrenci Yönergesi

2018 - Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

     Kocaeli Üniversitesi Başarıya Dayalı ve Merkezi Puan (Ek Madde-1) ile Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar)

     KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

     7143 Sayılı Af Kanunu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uygulama Esaslar

      2018-2019 Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) Hakkında

      Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği

      Kocaeli Üniversitesi Staj Esasları

      Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Yurt Dışından
      veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi


      Directive for Application, Admission and Registration of International
     Students to Kocaeli University


      KOÜ Yaz Öğretimi Esasları

      2017-2018 Ek Madde 1 ile Yatay Geçiş Uygulama Esasları

      %10 Uygulama Esasları

      KOÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği-2016

      KOÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği-2015

      KOÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2010-2015)

      KOÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2010 Öncesi)

      KOÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-2017

      KOÜ Tıp Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-2012

      KOÜ Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim
     ve Sınav Yönetmeliği


      Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği-2016

      KOU Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Dil Hazırlık Programı
      Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


      KOU Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Dil Hazırlık Programı
     Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


      KOÜ Devlet Konservatuarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

      KOÜ Diploma, Diploma Eki, Diploma Teslim Tutanağı ve Diğer
     Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi


      YÖK Yükseköğretim Kurumları Arası Yatay Geçiş Yönetmeliği

      DGS Yönetmeliği

      Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

      KOU Öğrenci Danışmanlık Yönergesi

      Staj Esasları

      KOÜ Muafiyet ve İntibak Yönergesi

      KOÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

     KOU Pedagojik Formasyon Yönergesi

     Kocaeli Üniv. Burs Usul ve Esasları
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors