Mevzuatlar

KANUNLAR

2547 Sayılı Kanun

3843 Sayılı Kanun (İkili Öğretim)

5806 Sayılı Kanun (Geçici Madde 56)

6111 Sayılı Kanun

6569 Sayılı Kanun (Madde 28)

6569 Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Ek Sınav Hakları Kullanımına İlişkin 03.05.2023 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı

7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğ

7437 Sayılı Kanun (2547 SK 54. Maddesi Öğrenci Disiplin İşlemleri)

YÖNETMELİKLER

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği

Lisans Programını Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

YÖNERGELER

Kocaeli Üniversitesi Başarıya Dayalı ve Merkezi Puan (Ek Madde-1) ile Kurum İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar

Kocaeli Üniversitesi Burs Usul ve Esasları

Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Kocaeli Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi

Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi

Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Başarı Notunun Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Özel Öğrenci Yönergesi

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabulü İçin Geçerli Sınavlar

Kocaeli Üniversitesi Yaz Öğretimine İlişkin Esaslar

Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi

Kocaeli Üniversitesi Kalite Yönergesi

PEDAGOJİK FORMASYON

Kocaeli Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitiminin Verilmesi Hususuna İlişkin Usul ve Esaslar

YÖK DESTEK BURSLARI

100-2000 YÖK Doktora Bursu

YÖK Lisans Destek Bursları Uygulama Esasları

UYGULAMA ESASLARI

7417 Sayılı Kanun (Madde 83) YÖK Uygulama İlkeleri I

6111 Sayılı Kanun-YÖK Uygulama Esasları I

6111 Sayılı Kanun-YÖK Uygulama Esasları II

6569 Sayılı Kanun (Madde 28)- Uygulama Esasları

6569 Sayılı Kanun (Madde 28)- Uygulama Esasları-YÖK

7143 Sayılı Kanun (Madde 78) YÖK Uygulama Esasları

Sayfa Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors