Yönetmelikler

YÖNETMELİKLER

100-2000 Doktora Bursları Uygulama Esasları

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

YÖK Lisans Destek Bursları Uygulama Esasları

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği- Resmî Gazete Tarihi: 18.05.2021 Resmî Gazete Sayısı: 29690

Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği-Resmi Gazete Tarihi 23.09.2018 Resmi Gazete Sayısı 30544

Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği-Resmi Gazete 9.10.2019 Resmi Gazete Sayısı 30913

Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Başarı Notunun Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi

Azami Öğrenim Süresi Sonunda Mezun Olamayan Öğrenciler İçin 6569 Sayılı Kanunun 28. Maddesine İlişkin Uygulama Esasları-Resmi Gazete Tarihi 26.11.2014 Resmi Gazete Sayısı 29187

Kocaeli Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi

Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi

KKocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-Resmi Gazete Tarihi 8.10.2019 Resmi Gazete Sayısı 30912

Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-Resmi Gazete Tarihi 26.07.2011 Resmi Gazete Sayısı 28006

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift AnadalİleKurumlararası Kredi Transferi Yapılması esaslarına İlişkin Yönetmelik-Resmi Gazete Tarihi 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı 27561

Kocaeli Üniversitesi Başarıya Dayalı ve Merkezi Puan (Ek Madde-1) ile Kurum İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Ek Madde-1 Kapsamında Güz ve Bahar Dönemi İçin Yapılacak Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi

Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği

Kocaeli Üniversitesi Yaz Öğretimine İlişkin Esaslar

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Özel Öğrenci Yönergesi

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeligi-Resmi Gazete Tarihi 18.08.2012 Resmi Gazete Sayısı 28388

Kocaeli Üniversitesi Burs Usul ve Esasları

Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

7143 Sayılı Af Kanunun Uygulama Usul ve Esasları

Yönetmelik Sayfa Güncelleme Tarihi 11 Şubat 2022
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors