Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Stratejik Hedeflerimiz

STRATEJİK HEDEFLER  (2014 – 2018)
(Stratejik Amaç 1)
Eğitim ve Öğretimde kalite ve altyapının geliştirilmesi

 

Stratejik Hedef 1
(Stratejik Amaç 1)

 

Kesin kayıtların internet üzerinden yapılmasının sağlanması yönünde çalışmalar yapmak

Stratejik Hedef 2
(Stratejik Amaç 1)

 

Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma ve Diploma Eklerinin Öğrenci İşleri Otomasyon Programından alınmasını  tüm üniversite geneline yaymak

 

Stratejik Hedef 2
(Stratejik Amaç 1)

 

İstatistiki bilgilerin ve buna bağlı raporlamaların Öğrenci İşleri Otomasyon Programından alınması

 

Stratejik Hedef
(Stratejik Amaç 1)

Birimlerin yönetmelik ve yönergelerle ilgili bilgi eksikliklerini gidermek

 

Stratejik Hedef 5
(Stratejik Amaç 1)

 

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığımızın idari bakımdan yeniden  yapılandırılması

 (Stratejik Amaç 2)
İnsan kaynaklarını geliştirmek, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarını artırmak.

Stratejik Hedef 1
(Stratejik Amaç 3)

Çok çalışma yerine etkin çalışma sisteminin gelişmesi, yüksek performans, çalışan memnuniyeti, öğrenci memnuniyeti, paydaşların memnuniyeti

 

Stratejik Hedef 2
(Stratejik Amaç 3)

 

Öğrenci işleri çalışanlarının performansını arttırmaya yönelik olarak kurum içi eğitim seminerleri düzenlenmesi ve çalışanların bu seminerlere katılımının sağlanması

(Stratejik Amaç 3)
Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması

Stratejik Hedef 1
(Stratejik Amaç 4)

Daire Başkanlığımızın fiziki alanının yetersizliğinin giderilmesi

 

 

(Stratejik Amaç 4)
Tüm paydaşlarımızla ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek.

Paydaşlar

İç Paydaş

Dış Paydaş

Paydaş Olma Nedeni

Öncelik

Rektörlük

*

 

Stratejik Karar Ve Politikalarımızda Yönlendirme Etkileme

Yüksek

Daire Başkanlıkları

*

 

İdari Ve Akademik İş Süreci Ortaklığı

Yüksek

Akademik Birimler

*

 

Akademik İş Süreci Ortaklığı

Yüksek

Akademik Personel

*

 

Akademik İş Sürecinde Hizmet Sunumu

Yüksek

Öğrenciler

*

 

Eğitim-Öğretim Sürecinde Hizmetlerimizden Yararlanma, Etkileme

Yüksek

İdari Personel

*

 

İdari İş Sürecinde Hizmet Sunumu

Yüksek

Diğer Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları

 

*

Kurumlararası Ortaklık Ve Dayanışma

Orta

YÖK

 

*

Stratejik Karar Ve Politikalarımızda Yönlendirme Etkileme

Yüksek

ÖSYM

 

*

Stratejik Karar Ve Politikalarımızda Yönlendirme Etkileme

Yüksek

Diğer Kamu Kuruluşları Ve Vakıflar

 

*

Kurumlararası Ortaklık Ve Dayanışma

Orta

Aileler

 

*

Hizmetlerimizden Yararlanma, Etkileme

Düşük

Mezunlar

 

*

Hizmetlerimizden Yararlanma, Etkileme

Orta

 

 

 

Menu

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33