Stratejik Hedeflerimiz

Stratejik Hedeflerimiz

STRATEJİK HEDEFLER (2014 – 2018)

(Stratejik Amaç 1)

Eğitim ve Öğretimde kalite ve altyapının geliştirilmesi

Stratejik Hedef 1

(Stratejik Amaç 1)

Kesin kayıtların internet üzerinden yapılmasının sağlanması yönünde çalışmalar yapmak

Stratejik Hedef 2

(Stratejik Amaç 1)

Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma ve Diploma Eklerinin Öğrenci İşleri Otomasyon Programından alınmasını tüm üniversite geneline yaymak

Stratejik Hedef 2

(Stratejik Amaç 1)

İstatistiki bilgilerin ve buna bağlı raporlamaların Öğrenci İşleri Otomasyon Programından alınması

Stratejik Hedef

(Stratejik Amaç 1)

Birimlerin yönetmelik ve yönergelerle ilgili bilgi eksikliklerini gidermek

Stratejik Hedef 5

(Stratejik Amaç 1)

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığımızın idari bakımdan yeniden yapılandırılması

(Stratejik Amaç 2)

İnsan kaynaklarını geliştirmek, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarını artırmak.

Stratejik Hedef 1

(Stratejik Amaç 3)

Çok çalışma yerine etkin çalışma sisteminin gelişmesi, yüksek performans, çalışan memnuniyeti, öğrenci memnuniyeti, paydaşların memnuniyeti

Stratejik Hedef 2

(Stratejik Amaç 3)

Öğrenci işleri çalışanlarının performansını arttırmaya yönelik olarak kurum içi eğitim seminerleri düzenlenmesi ve çalışanların bu seminerlere katılımının sağlanması

(Stratejik Amaç 3)

Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması

Stratejik Hedef 1

(Stratejik Amaç 4)

Daire Başkanlığımızın fiziki alanının yetersizliğinin giderilmesi

(Stratejik Amaç 4)

Tüm paydaşlarımızla ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek.

Paydaşlar İç Paydaş Dış Paydaş Paydaş Olma Nedeni Öncelik
Rektörlük * Stratejik Karar Ve Politikalarımızda Yönlendirme Etkileme Yüksek
Daire Başkanlıkları * İdari Ve Akademik İş Süreci Ortaklığı Yüksek

Akademik Birimler

* Akademik İş Süreci Ortaklığı Yüksek

Akademik Personel

* Akademik İş Sürecinde Hizmet Sunumu Yüksek

Öğrenciler

* Eğitim-Öğretim Sürecinde Hizmetlerimizden Yararlanma, Etkileme Yüksek

İdari Personel

* İdari İş Sürecinde Hizmet Sunumu Yüksek

Diğer Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları

* Kurumlararası Ortaklık Ve Dayanışma Orta

YÖK

* Stratejik Karar Ve Politikalarımızda Yönlendirme Etkileme Yüksek

ÖSYM

* Stratejik Karar Ve Politikalarımızda Yönlendirme Etkileme Yüksek

Diğer Kamu Kuruluşları Ve Vakıflar

* Kurumlararası Ortaklık Ve Dayanışma Orta

Aileler

* Hizmetlerimizden Yararlanma, Etkileme Düşük

Mezunlar

* Hizmetlerimizden Yararlanma, Etkileme Orta

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors