Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü

Temel Fonksiyon
    Merkezi Öğrenci İşleri Birimi, Rektörlüğümüzün 03/02/2016 tarihli ve 17596 Sayılı yazısıyla Öğrenci İşleri Bürolarının, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı çatısı altında toplanması kararıyla kurulmuştur.
    Aşağıda isimleri belirtilen Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının öğrenci işleri hizmetleri Merkezi Öğrenci İşleri Birimi çatısı altında yürütülmektedir.
 • Tıp Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Teknoloji Fakültesi (Teknik Eğitim Fakültesi)
 • Hukuk Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)
 • Eğitim Fakültesi
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Devlet Konservatuarı
 • Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
 • Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Hereke Meslek Yüksekokulu
 • Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
 • Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu

 • Merkezi Öğrenci İşleri Birimi Görev ve Sorumlulukları
      Öğrenci işleri hizmetlerini yürütmekte olduğu akademik birimlerin;
 • ÖSYM tarafından yeni yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarını yapmak.
 • Yatay Geçiş, Dikey Geçiş veya Çif Anadal Programı yoluyla kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarını yapmak.
 • Öğrencilerin tüm özlük işlemlerinin yapılması ve takibi.
 • Kayıt dondurma işlemlerinin yapılması.
 • Kayıt silme işlemlerinin yapılması.
 • Belgelendirme işlemlerinin yapılması (Öğrenci, Askerlik ve Transkript Belgeleri).
 • Disiplin işlemlerinin yapılması.
 • YÖK Bilgi Sistemi (YÖKSİS) güncellemelerinin yapılması.
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla (SGK, KYK, YTB vb. gb.) yazışmaların yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması.
 • Askerlik ile ilgili işlemlerin yapılması.
 • Mezuniyet işlemlerinin yapılması.
 • Öğrencilerle ilgili alınan Yönetim Kurulu Kararlarının ve yazışmaların tebliği.

 • Askerlik İşlemleri
       Üniversitemize ÖSYM tarafından ilk yerleştirme veya Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve benzeri yollarla kaydı gerçekleşen her erkek öğrencimizin bilgileri Öğrenci Bilgi Sistemi marifetiyle YÖK Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinde e-devlet kapısına (www.turkıye.gov.tr) aktarılmaktadır.
       Milli Savunma Bakanlığı’nın 14 Kasım 2014 tarih ve 469878865-1130-1445-14/ASAL D.er İşl. Ş. Öğc. Vat. ve Ert. Ks.41940 sayılı Öğrenci Durum Belgeleri konulu yazısına istinaden, Ek-Ç2 belgeleri askerlik şubelerine gönderilmemektedir. İlgili Askerlik Şube Başkanlıkları YÖKSİS üzerinden öğrencilik durumunu sorgulayabilmektedir.
        Askerlik Şube Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda öğrencilerimize EK-Ç2 Belgesi tanzim etmekte veya ilgili Askerlik Şube Başkanlığı’na posta yoluyla göndermekteyiz.

     Ek-2 : 14 Kasım 2014 tarihli Öğrenci Durum Belgeleri konulu yazı.
     Ek-3 : 29 yaşını geçenlerin askerlik ertelemeleri hk.
     Ek-4 : Islak imzalı Askerlik Durum Belgesi istenmemesi hk.

  Menu

  © Kocaeli Üniversitesi
  Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
  41380, Kocaeli
  Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33