Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Öğrenci Bilgi Sistemi

Temel Fonksiyon
   Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ait tüm yazılım işlemlerinin;
 • Kullanıcı ara yüzlerinin ve altyapılarının oluşturulması.
 • İhtiyaç duyulan yazılımların oluşturması ve ya oluşturulmasına destek olunması.
 • Yazılımları sorunsuz şekilde çalışır hale getirilmesi.
 • Yazılımların kullanım hatalarını en aza indirecek tedbirlerin alınması ve yazılımların güvenliğinin sağlaması.
 • Gerekli kullanıcı sayfalarının oluşturulması, aktif ve erişebilirliğinin sağlanması.
 • Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ait veritabanının düzenlenmesi, güncellenmesi ve sisteme aktarılması dâhilinde aşağıdaki işlemlere destek oluşturulmaktadır.

 • Öğrenci Bilgi Sistemi Biriminde Yapılan İşlemler:


  1. Öğrenci Kayıt İşlemleri ve İşletimi

 • ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler
 • ÖSYM Ek yerleştirme öğrencileri
 • Yatay Geçiş (Başarıya Dayalı, Merkezi Yerleştirme ve Kurum içi)
 • Özel Öğrenci Statüsünde gelen öğrenciler
 • Erasmus, Farabi ve Yabancı uyruklu öğrenciler
 • 2. Öğrenci İşleri İdari Personel İşlemleri ve İşletimi

 • Öğrenci kimlik (MERNİS), okul, iletişim bilgilerinin düzenlenmesi
 • Birinci madde, 3 ve 4 bendinde belirtilen öğrencilerin kayıt işlemleri
 • Öğrenci kimliklerinin basımı için gerekli işlemleri
 • Öğrenci belgesi ve transkript basımı için gerekli alt yapının oluşturulması
 • 3. Bölüm Sekreteri İşlemleri ve İşletimi;

 • Ders açma ve ders programı giriş işlemleri
 • Akademik personel not girişlerinin açılması/kapatılması
 • Muafiyet not girişleri
 • 4. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci İşlemleri ve İşletimi;

 • Bölüm bilgilerinin girişleri
 • Ders tanımlama işlemleri
 • Ders listesi oluşturma ve onaylama işlemleri
 • 5. Öğrenci İşlemleri ve İşletimi;

 • Kimlik bilgilerinin düzenlenmesi
 • Öğrencilerin tabi oldukları yönetmeliklerine bağlı kalınarak ders seçimi ve onaylama işlemleri
 • Alınan derslerin not detayları, ders programının görüntülenmesi
 • Tabi olunan ders listesi takibi
 • Genel not dökümü görüntülenmesi
 • Mesajlaşma sistemi
 • 6. Akademik Personel İşlemleri ve İşletimi;

 • Ders bilgilerinin (amaç/içerik, öğrenme kazanımları, AKTS, ders izlencesi, ders kaynak, değerlendirme ölçütleri) giriş işlemleri
 • Öğrencilerin tabi oldukları yönetmeliklerine bağlı kalınarak öğrenci ders seçimi ve dilekçe onaylama işlemleri
 • Not giriş işlemleri (öğrenci devam durumlarının sisteme eklenmesi)
 • Öğrencilerin giriş yapılan notları ile dönem sonu başarı ortalamaları hesaplanmaktadır. Hesaplanan dönem sonu ortalamaları ile öğrenci koşullu ders güncellemeleri yapılmaktadır.
 • Öğrenci mezuniyet onay işlemleri
 • Mesajlaşma sistemi
 • 7. Harç İşlemleri ve İşletimi;

 • İlgili banka ile online ve offline katkı payı ödeme işlemlerinin yapılması
 • Öğrencilerin harç miktarlarının hesaplanıp, sisteme işlenmesi
 • 8. YÖKSİS İşlemleri ve İşletimi;

 • Öğrenci durumlarının (yeni kayıt, aktif öğrenci, mezun öğrenci, kayıt silme, dondurma vb.) YÖK’e anlık olarak gönderilmesi
 • YÖK tarafından sunulan web servislerin sistemimize entegre edilmesi
 • 9. Mezuniyet ve Diploma İşlemleri ve İşletimi

 • Öğrencilerin tabi oldukları yönetmeliklerine bağlı kalınarak mezuniyet kontrollerinin sistemden yapılması
 • Öğrenci mezuniyet transkriptlerinin, diploma eklerinin ve diplomalarının basımı
 • 10. Yaz Öğretimi İşlemleri ve İşletimi

 • Farklı üniversitelerden üniversitemize gelen öğrencilerin online kayıt işlemleri
 • Tüm öğrencilerin ders seçim, harç hesaplama ve ders dilekçe onaylama işlemleri
 • Öğrenci not giriş işlemleri
 • Farklı üniversitelerden üniversitemize gelen öğrencilerin transkriptlerinin basımı ve üniversitelerine gönderim işlemleri
 • 11. Tıp Fakültesi Çekirdek Eğitim Programı İşlemleri ve İşletimi;

 • Not girişi, Mesajlaşma, Ders Aldırma, Bölüm sınav işlemleri, Transkript
 • Tıp Fakültesi Soru Havuzu, Sınav Hazırlama ve Değerlendirme, Sınav ve Soru Analiz
 • ÇEP, Tıpta Uzmanlık Öğrenci İşlemleri, Geribildirim Toplama ve Değerlendirme, UTEAK için raporlama araçları modüllerinin hazırlanması
 • Web Servisleri, öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından görüntülenecek bilgi panellerinin hazırlanması
 • 12. Lisansüstü Programlara Başvuru İşlemleri ve İşletimi (10293 aday başvuruda bulunmuştur.)

 • Program bilgilerinin (kontenjan, sınav bilgileri vb.) sisteme girilmesi
 • Adayların online başvurularının alınması
 • Adayların bilgilerinin programlar tarafından kontrol edilmesi
 • Adayların oluşan puanlarına göre sıralanması
 • Mülakat, asil ve yedek listelerinin oluşturulması
 • Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri
 • 13. Uluslararası İlişkiler Birimi İşlemleri ve İşletimi

 • Üniversitemiz öğrencilerinden Erasmus kapsamında eğitim alma hareketliliğine katılan öğrencilerimizin eğitim hareketliliğine dair bilgilerin tutulması ve istatistiki bilgilerin hazırlanması
 • 14. Sistem Yöneticisi İşlemleri ve İşletimi;

 • Akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında SEHVEN yapılamayan tüm işlemlerin yapılması
 • 15. İstatistik İşlemleri ve İşletimi;

 • Kurum içinden/dışından talep edilen istatistiklerin hazırlanması
 • 16. Diğer sistemler ile entegrasyon;

 • Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi’nin kullandığı özel yazılıma MERNİS’in entegre edilmesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı için hazırlanan sistemin Öğrenci Bilgi Sistemine entegre edilmesi
 • Uzaktan Eğitim Merkezi e-destek sisteminde öğrenci login işlemlerinin Öğrenci Bilgi Sistemi şifreleri ile eşleştirme

 •      Öğrenci Bilgi Sistemi kapsamında yapılan tüm işlemlerin alt yapısı yazılım teknolojileri personeli tarafından yapılmakta, görevlendirilen personel tarafından kullanılmaktadır.


       Üniversitemiz akademik personeli, idari personel ve öğrencilerinin kullanımı için öğrenci bilgi sistemini geliştirmek, ihtiyaçlarının tespit etmek ve güncelleştirmeleri yapmak, Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi ile YÖKSİS Projesi arasında gerekli uyumun sağlanması ve öğrenci verilerinin transferini yapmak.


       Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ihtiyaçları için gerekli yazılımları geliştirmek, Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından gelen her türlü istatistik işlemlerini gerçekleştirmek.

  Menu

  © Kocaeli Üniversitesi
  Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
  41380, Kocaeli
  Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33