Hakkımızda

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


Günümüz değişen, gelişen ve globalleşen dünyasında üniversitelerin mevcut varlıklarını artan bir ivme ile sürdürmeleri ve öğrenci odaklı hizmet anlayışını benimseyerek kaliteli eğitim-öğretim hedefine ulaşması gerekmektedir.


Öğrenci merkezli bir Üniversite olmanın bilinci ile Akademik ve İdari Birimler ile uyum içinde çalışmayı sağlayıp, planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini, adaylara, öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve hizmet vermekte olduğumuz kurumlara, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanıp, güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunarak öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön plana çıkarıp farkındalık yaratan birim olma çabası içinde, temel değerlere saygılı, ekip çalışmasına önem veren, kalite standartlarından ödün vermeyen, toplam kalite anlayışını benimsemiş, öğrenci, personel ve dış paydaş memnuniyetini ön planda tutan, sürdürülebilir kalkınmaya destek veren ve hesap verebilir bir çalışma anlayışını sürdüren bir daire başkanlığı olarak görev yapmaktayız.


Daire Başkanlığımız Yazı ve Destek İşleri Şubesi, Diploma ve Mezunlar Şubesi, EğitimÖğretim Şubesi ile Otomasyon ve İstatistik Şubesi olmak üzere dört birimi ve bu birimlere bağlı idari ve teknik personelleri ile hizmet vermektedir.


Kocaeli Üniversitesi öğrencileri bizler için büyük bir ailenin üyesidir; sıcak, samimi ve kendilerini her zaman mutlu ve huzurlu hissedebilecekleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında öğrencilerimiz için gerekli hizmetler büyük bir titizlikle sunulmaktadır.


Öğrencilik süreniz boyunca eğitim-öğretim hayatınızın başarılarla geçmesini temenni ederim.

Alparslan OKÇU

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

MİSYONUMUZ


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak misyonumuz; tecrübeli, gelişime açık ve üretken personel kadromuzla, öğrencilerimiz için her zaman en kaliteli ve hızlı hizmeti sunmak, akademik birimlerimiz ile koordinasyon sağlayarak eğitim-öğretim süreçlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamaktır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın çağdaş bir hale getirilmesi ve günümüz teknolojik şartlarında merkezi otomasyon sisteminin daha etkin, istenilen seviyede hizmet verebilmesi amacıyla, süreçleri yeniden tasarlamak, organizasyon yapısını gözden geçirmek ve çağdaş bir hale getirmek için Üniversitemiz üst yönetiminin desteği ve koordinasyonu ile gerekli çalışmaları yürütmektir.


VİZYONUMUZ


Vizyonumuz, Üniversitemiz imkanları doğrultusunda; hizmet kalitesinin artırılmasını hedefleyen, çağdaş yönetim anlayışı ve teknolojik gelişmelerden azami ölçüde yararlanan, planlı ve öngörülü hizmet etmeyi ilke edinen, en iyinin en hızlı ve en etkin şekilde sunulmasına gayret gösteren, ilişkilerinde güler yüzlü ve samimi olan, hizmet verilen hedef kitleye adil ve etik kurallar çerçevesinde davranan, doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgi veren, çözüm odaklı ve önceliği öğrenci memnuniyeti olan bir Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıdır.

HEDEFLERİMİZ

Öğrenci Odaklı Hizmet

Hizmet Sunumunda Teknolojiyi Etkin Kullanım

İş Süreçlerini Basitleştirmek

Yenilikçi, Çağdaş Bir Üniversite

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Katılımcılık
 • Süreklilik ve mükemmellik
 • Fırsat eşitliği
 • Evrensel hukuk ilkelerine bağlılık
 • İşbirliği ve dayanışma
 • Nesnellik
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik
 • Sorumluluk bilinci
 • Paydaş memnuniyeti
 • Güvenilirlik
 • Çözüm odaklılık
 • Saydamlık
 • Süreklilik

 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors