Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Hakkımızda

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

      Günümüz değişen, gelişen ve globalleşen dünyasında üniversitelerin mevcut varlıklarını artan bir ivme ile sürdürmeleri, öğrenci odaklı hizmet anlayışını benimseyerek kaliteli eğitim-öğretim hedefine ulaşılması gerekmektedir.

      Başkanlığımız bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerin mevcut mevzuata uygun ve konusunda tecrübeli personel ile kısa zamanda sonuçlandırılması ana amacımızdır.

      Kocaeli Üniversitesi öğrencileri bizler için büyük bir ailenin üyesidir; sıcak, samimi ve kendilerini her zaman mutlu ve huzurlu hissedebilecekleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında öğrencilerimiz için gerekli hizmetler büyük bir titizlikle sunulmaktadır.

      Öğrencilik süreniz boyunca eğitim-öğretim hayatınızın başarılarla geçmesini temenni ederim.

Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM 
Öğrenci İşleri Daire Başkan V.


MİSYONUMUZ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak misyonumuz; tecrübeli, gelişime açık ve üretken personel kadromuzla, öğrencilerimiz için her zaman en kaliteli ve hızlı hizmeti sunmak, akademik birimlerimiz ile koordinasyon sağlayarak eğitim-öğretim süreçlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamaktır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın çağdaş bir hale getirilmesi ve günümüz teknolojik şartlarında merkezi otomasyon sisteminin daha etkin, istenilen seviyede hizmet verebilmesi amacıyla, süreçleri yeniden tasarlamak, organizasyon yapısını gözden geçirmek ve çağdaş bir hale getirmek için Üniversitemiz üst yönetiminin desteği ve koordinasyonu ile gerekli çalışmaları yürütmektir.   


VİZYONUMUZ

Vizyonumuz, Üniversitemiz imkanları doğrultusunda; hizmet kalitesinin artırılmasını hedefleyen, çağdaş yönetim anlayışı ve teknolojik gelişmelerden azami ölçüde yararlanan, planlı ve öngörülü hizmet etmeyi ilke edinen, en iyinin en hızlı ve en etkin şekilde sunulmasına gayret gösteren, ilişkilerinde güler yüzlü ve samimi olan, hizmet verilen hedef kitleye adil ve etik kurallar çerçevesinde davranan, doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgi veren, çözüm odaklı ve önceliği öğrenci memnuniyeti olan bir Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıdır.


HEDEFLERİMİZ

Öğrenci Odaklı Hizmet
Hizmet Sunumunda Teknolojiyi Etkin Kullanım
İş Süreçlerini Basitleştirmek
Yenilikçi, Çağdaş Bir Üniversite


TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Katılımcılık
 • Süreklilik ve mükemmellik
 • Fırsat eşitliği
 • Evrensel hukuk ilkelerine bağlılık
 • İşbirliği ve dayanışma
 • Nesnellik
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik
 • Sorumluluk bilinci
 • Paydaş memnuniyeti
 • Güvenilirlik
 • Çözüm odaklılık
 • Saydamlık
 • Süreklilik

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

 1. Öğrenci Kontenjanlarının, kayıtların ve bunlarla ilgili tüm yazışmaların yapılması,
 2. Öğrenci başarı oranları, kredi, burs vb. işlemlerin takibi ve ilgili kurumlarla yazışmaların yapılması,
 3. Üniversite içindeki tüm birimlerle, öğrenciler ve eğitim ile ilgili yazışmaların yapılması,
 4. Eğitimle ilgili Senato Kararlarının (Bölüm açılması, okul açılması ve kapatılmaları) YÖK ile yazışmalarının yapılması ve takibi,
 5. Öğrenci harç işlemlerinin takibi ve yazışmalarının yapılması,
 6. Öğrencilerle ilgili istatistiki bilgilerin düzenlenip ilgili kurumlarla yazışmalarının yapılması,
 7. Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvurularının alınıp, yerleştirme , kayıt ve tüm yazışmalarının yapılması,
 8. Mezun olan öğrencilerin diplomaları ve diploma eklerinin hazırlanarak öğrencilere tesliminin yapılması ve arşivlenmesi,
 9. Öğrenci Bilgi Sisteminin sağlıklı yürütülmesi,
 10. Ders Kataloglarının açılması, düzenlenmesi ve Akademik personellerin not girişlerinin düzenlenmesi.

 


Menu

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33