Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Hakkımızda

TC KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

  1992 Yılında kurulan Üniversitemizde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’da aynı yılda Merkezi olarak kurulmuştur. Kurulduğu ilk yıllarda 3556 öğrenci mevcuduna karşılık olarak 1 Şef, 6 Memur olmak üzere  7 personel ile hizmet vermekteydik. İlk Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı görevini vekaleten Leyla KAYA yürütmekteydi. (1992-1999) Daha sonraki yıllarda yeni Fakülte,Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları açıldıkça Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’da merkezi olmaktan çıkıp her birim içinde öğrenci işleri büroları kurulmuş olup tüm birimlerdeki öğrenci işleri büroları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda hizmet vermektedir.

  Şu anda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ömer YAZICI Başkanlığında burada belirtilen öğrenci mevcuduna karşılık 2 Şube Müdürü, 3 Şef, 6 Memur ve 1 Yrd. Tekn. olmak üzere 12 personel ile hizmet vermektedir.


GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  1. Öğrenci Kontenjanları, kayıtları ve bunlarla ilgili tüm yazışmaları yapmak,
  2. Öğrenci başarı oranları, kredi, burs vb. işlemlerin takibi ve ilgili kurumlarla yazışmaların yapılması,
  3. Üniversite içindeki tüm birimlerle, öğrenciler ve eğitim ile ilgili yazışmaları yapmak,
  4. Eğitimle ilgili Senato Kararlarının (Bölüm açılması, okul açılması ve kapatılmaları) YÖK ile yazışmalarının yapılması ve takibi,
  5. Öğrenci harç işlemlerinin takibi ve yazışmalarının yapılması,
  6. Öğrencilerle ilgili istatistiki bilgilerin düzenlenip ilgili kurumlarla yazışmalarının yapılması,
  7. Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvuru, yerleştirme ve kayıtlarının yapılması ile tüm yazışmalarının yapılması,
  8. Mezun olan öğrencilerin diplomaları ve diploma eklerinin hazırlanarak öğrencilere tesliminin yapılması ve arşivlenmesi,
  9. Öğrenci Bilgi Sisteminin sağlıklı yürütülmesi,
  10. Ders Kataloglarının açılması, düzenlenmesi ve Akademik personellerin not girişlerinin düzenlenmesi.

Menu

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33