Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Genel Bilgiler

TEMEL FONKSİYON :

Öğrencilerin yeni kayıt,kabul ve derse yazılım, öğrenci kimlikleri burs, kredi ve mezunların diploma hazırlama ve ilgili şahıslara zimmetle vermek gibi işlemleri yapmak.


GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI:

 • Öğrenci Kontenjanları, kayıtları ve bunlarla ilgili tüm yazışmaların yapılması,

 • Öğrenci başarı oranları, kredi, burs vb. işlemlerin takibinin ve ilgili kurumlarla yazışmalarının yapılması

 • Üniversite içindeki tüm birimlerle, öğrenciler ve eğitim ile ilgili yazışmaların yapılması,

 • Eğitimle-Öğretimle ilgili Senato Kararlarının (Bölüm/Program açılması, okul açılması ve kapatılması) YÖK ile yazışmalarının yapılması ve takibi,

 • Öğrenci harç işlemlerinin takibi ve yazışmalarının yapılması,

 • Öğrencilerle ilgili istatistiki bilgilerin düzenlenip ilgili kurumlarla yazışmalarının yapılması

 • Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvurularının alınıp, yerleştirme , kayıt ve tüm yazışmalarının yapılması,

 • Mezun olan öğrencilerin diplomaları ve diploma eklerinin hazırlanarak öğrencilere tesliminin yapılması ve arşivlenmesi,

 • Öğrenci Bilgi Sisteminin sağlıklı yürütülmesi,

 • Ders kataloglarının açılması, düzenlenmesi ve akademik personellerin not girişlerinin düzenlenmesi.

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZI İLGİLENDİREN KANUN VE YÖNETMELİKLER:

 • Kocaeli Üniversitesi Önlisans – Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 • Yaz Okulu Yönetmeliği

 • Çift Anadal ( ÇAP ) Programı Yönetmeliği

 • Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları mezunlarının Lisans öğrenimine devamları hakkında yönetmelik. ( Dikey Geçiş Yönetmeliği )

 • Yükseköğretim Kurumları arasında önlisans ve Lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmelik.

 • Yüksek Öğretim Kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği.

 

ORGANİZASYONEL İLİŞKİLER: 

Üstü Genel Sekreter Yardımcısı
Genel Sekreter
Astları Diploma ve Mezun Öğrenciler Şube Müdürü
Yazı ve Destek İşleri Şube Müdürü
Öğr. İşl. Bilgi İşlem Şefi

ORGANİZASYON VE PERSONEL YAPILANMASI

Diploma ve Mezun Öğrenciler Şube Müdürlüğü
Yazı ve Destek İşleri Şube Müdürlüğü 
Öğrenci işleri Bilgi İşlem Şefliği

 

Menu

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33