Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Diploma ve Mezun Öğrenciler Şube Müdürlüğü

Temel Fonksiyon
   Lisans, Önlisans,Yüksek Lisans, Doktora diplomalarının hazırlanmasını sağlamak. Diplomalarla ilgili tüm yazışma, istatistiki bilgilerin hazırlanması ve diplomaların imza karşılığı teslimini sağlamak gibi fonksiyonları yerine getirmektir.

Görev Sorumlulukları
 • Lisans, Önlisans,Yüksek Lisans, Doktora diplomalarının hazırlanmasını sağlamak.
 • Mezun öğrencilerle ilgili istatistiklerin tutulması.
 • Mezun öğrencilerle ilgili gerekli yazışmaları yapmak.
 • Kocaeli Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm okulların öğrenci işleri ile mezuniyet işlemleri hakkında koordinasyon sağlamak.
 • Diploma almaya hak kazanan öğrencilerin işlendiği kütüklerin hazırlanmasını sağlamak.
 • Diploması hazırlanan öğrencilerin bilgilerini Bilgi Sistemine girmek.
 • Hazırlanan diplomaların arşivlenmesi amacı ile scannerde taranarak yedeklenmesi.

  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Bürosu
 • Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diplomalarının hazırlanmasını sağlamak.
 • Mezun öğrencilerle ilgili gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Diploma almaya hak kazanan öğrencilerin işlendiği kütüklerin hazırlanması sağlamak.
 • Diplomaların scanner de taranması, arşivlenmesi ve Öğrenci Bilgi Sistemi ile koordineyi sağlamak.
 • Mezun öğrencilerin sorularını cevaplamak, onları ilgili birimlere yönlendirmek.
 • Hazırlanan diplomaların ilgili Müdür, Dekan ve Rektöre imzalatılmasının sağlanması.
 • Kocaeli Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm okulların öğrenci işleri ile mezuniyet işlemleri hakkında bilgilendirmek ve koordinasyonu sağlamak.
 • Fakülte, MYO, Yüksekokul, Konservatuvar ve Enstitü mezunları öğrenci bilgi sistemine diploma numaralarının kaydedilmesi ( İlgili okuldan EBYS üzerinden gelen yönetim kurulu kararı ve listelere göre).
 • Diploma, transkript ve diploma eki düzenlenmesi.
 • Nüfus bilgilerinin, transkript bilgilerinin kontrol edilerek hatalı verilerin ilgili öğrenci işleri tarafından düzeltilmesinin sağlanması.
 • Diploma eki bilgilerinin kontrol edilmesi (İngilizce ders adı, objective, İngilizce bölüm adı), eksik bilgilerin tamamlanmasının sağlanması.
 • Diploma, diploma eki ve transkriptlerinin imza takipleri.
 • Diploma defterlerinin numaralandırılması, mühür ve onay takibi.
 • Mezun öğrencilere diploma defterlerinin imzalatılarak teslim edilmesinin sağlanması.
 • Diploma ve diploma eki belgelerinin mühürlenmesi.
 • Diplomasını kaybedenlerin başvuru evraklarının teslim alınarak Üniversite Yönetim Kuruluna yazışma yapılması.
 • Ü.Y.K. karar sonrası ikinci nüsha diploma düzenlenmesi ve imza takibi yapılması.
 • Öğrenci Bilgi Sistemi ile diploma, diploma eki, diploma yerine geçerli belge ve eskiye dönük mezunların sistemde özlük bilgilerin ve ya not ortalamalarının manuel olarak girilmesini sağlamak.
 • Yurt içi çeşitli özel ve kamu kurumlarından, yurtdışından gelen mezuniyetlerle ilgili diploma teyit yazışmalarının yapılması.
 • Mezuniyet tarihlerine göre sıralanarak diploma numarası verilmesi.
 • Tek tek diploma eki basımı.
 • Tek tek transkript basımı.
 • İmzası tamamlanan diplomaların bilgisayar ortamında yedeklenmesinin yapılması.
 • Mezun öğrenci e-mail ve telefonlarının cevaplanması.
 • Her öğrenciye ait mezuniyet evrakları ile diploma, diploma ekinin arşivlenmesi.
 • Mezunların öğrenci kimliklerin teslim alınması.
 • Lise diplomaların teslim edilmesi.
 • Diploma, transkript ve diploma eki fotokopi onaylarının yapılması.
 • Diplomasını kaybedenlerin başvuru evraklarının teslim alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’na yazışma yapılması.
 • Üniversite yönetim kurulu karar sonrası İkinci Nüsha diploma düzenlenmesinin ve imza takibinin yapılması.
 • Öğrenci Bilgi Sistemi ile diploma, diploma eki, ikinci nüsha belge ve eskiye dönük mezunların sistemde özlük bilgilerinin ve ya not ortalamalarının girilmesini sağlama.
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Kocaeli Sağlık Yüksekokulu, Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO, Köseköy MYO ve Yahya Kaptan MYO’na ait yazışmaları ve diplomaları ile birlikte Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne onay için gönderilmesi.
 • Öğrencilerin durumları hakkında güvenlik soruşturması için ilgili kişilere şahsen ve ya telefon ile bilgi verilmesi.
 • Mezun öğrenci telefonlarının cevaplanması.
 • Mezun istatistiklerinin yapılması.

 • Menu

  © Kocaeli Üniversitesi
  Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
  41380, Kocaeli
  Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33