Diploma İşlemleri

Diploma İşlemleri

Diplomalar Umuttepe Yerleşkesi-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Diploma ve Mezunlar Bürosu'ndan şahsen veya noter vekaleti ile teslim alınmaktadır.
Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesinden mezun olanların, diplomalarında kullanılmak üzere 1 adet vesikalık fotoğraf getirmesi gerekmektedir. Biyometrik fotoğraf kabul edilmeyecektir.
Diploma tesliminde tarafımıza Öğrenci Kimlik Kartı/Ziraat Kampüs Kartı iadesi kesinlikle zorunludur. Kartı kayıp/zayi olanlar herhangi bir gazeteden (ulusal veya yerel farketmez) kayıp ilanı getirecektir. Gazetenin tamamı veya ilan makbuzu yeterlidir.
Yabancı uyruklu mezunlarımızın diplomalarını alabilmesi için, Türkiye Mezunları Formunu
www.turkiyemezunlari.gov.tr
adresinden online kayıt olarak doldurması ve çıktı alarak imzalaması sonrası Diploma ve Mezunlar Şube Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Çalışma saatlerimiz Hafta içi 08:30-17:00 'dir

DİPLOMASI KAYIP / TAHRİP OLANLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER:

 • Örnek Başvuru Dilekçesi için tıklayınız
 • Kimlik fotokopisi
 • Gazete İlanı (Gazetenin tamamı getirilecek.)
 • İkinci Nüsha Diploma ücreti dekontu.
 • *** Üniversitemiz “Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge’nin” Madde 5/8 (Mezun öğrenciye verilen Diploma, Diploma Eki, Başarı Durum Belgesi orijinalinin ilk teslimi ücretsizdir. Bu belgelerin ikinci veya daha fazla istenmesi halinde her yıl Üniversite Senatosunca belirlenen belge ücreti talep edilebilir.) gereği, Üniversitemiz Senatosu'nun 03/01/2023 tarihli ve 2023/1 nolu toplantısında alınan 3 sıra sayılı kararı ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan belge ücretleri aşağıda verilmiştir.

  ÖDENECEK ÜCRETLER

  İkinci Nüsha Diploma (Dupticate) 200 TL
  Diploma Eki (Diploma Supplement) 40 TL
  Mezun Başarı Durum Belgesi (Transkript) 20 TL


  T.C. ZİRAAT BANKASI IBAN : TR 8500 0100 2726 3667 6418 5166

  HESAP ADI : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞK

  (NOT : MAKBUZLA İŞLEM YAPILACAĞI İÇİN AÇIKLAMA KISMINA BELGE İSMİ VE ADET YAZILMASI ZORUNLUDUR.)

  Bilgi ve İletişim:

  Diploma ve Mezunlar Şube Müdürlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Umuttepe Yerleşkesi 41001 İzmit/KOCAELİ 02623031206 – 02623031209 – 02623031212 diploma@kocaeli.edu.tr


  Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors