ASKERLİK İŞLEMLERİ

ASKERLİK TECİLİ İŞLEMLERİ


Erkek öğrencilerin askerlik şubelerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gelen belgeleri, Öğrenci İşleri kendiliğinden hazırlayıp askerlik şubesine göndermektedir. Ancak, bağlı olduğu askerlik şubesinden kendilerine yazı gelen erkek öğrenciler varsa, bunlar ilgili okulların Öğrenci İşleri Bürolarından alacakları EK-G belgesini doldurup, onaylatarak askerlik şubesine gönderirler.


Yeni kayıt yaptıran öğrencilere ait EK-G belgesi bölüm öğrenci işleri tarafından bağlı bulunduğu askerlik şubelerine gönderilmektedir.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors