Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Hakkında Genel Bilgiler

 1. Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süresi içerisinde yer alan birinci öğretim öğrencileri katkı payı ücretini ödemeyeceklerdir. Ancak okudukları programların normal öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler okumakta oldukları programların katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.
  Normal öğrenim süreleri :
  • Önlisans Programları için 2 yıl,
  • Lisans Programları(dört yıllık) için 4 yıl,
  • Lisans Programları(beş yıllık) için 5 yıl,
  • Lisans Programları(altı yıllık) için 6 yıl
  • Yüksek Lisans Programları için 3 yıl,
  • Doktora programları için 6 yıl
 2. Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen okumakta olan ikinci öğretim öğrencileri ile uzaktan eğitim öğrencileri kayıtlı oldukları programların öğrenim ücretini öderler. Uzaktan eğitim öğrencileri için ek olarak materyal ücreti alınmaktadır.
 3. Hazırlık sınıfında okuyacak ikinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri kayıtlı oldukları programın öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.
 4. Öğrenimini tamamlamış ancak zorunlu stajı kalmış öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır.
 5. Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair sağlık raporu getiren öğrencilere ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bu kapsamda olup birinci öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katlı payı alınmaz.
 6. Şehit ve ya gazi olduğunu ibraz edenler ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.
 7. Birinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri program sürelerine bakılmaksızın katkı payından muaftır. İkinci öğretimde lisansüstü öğretim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öderler.
 8. Mühendislik Tamamlama birinci öğretim öğrencilerinden katkı payı ücretleri program süresine bakılmaksızın alınmaktadır.
 9. Üniversitemize Yatay Geçiş ile gelen öğrencilerimiz kayıt yaptırdıkları programın katkı payı/öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. (Birinci öğretim normal program süresinde olan öğrenciler katkı payından muaftır.)
 10. İkinci öğretim programlarında yüzde ona giren öğrenciler kendi programlarında okumaya devam ederlerse birinci öğretim programının katkı payını, birinci öğretim programlarında okumaya devam ederlerse ikinci öğretim programının öğrenim ücretini öder.
 11. Yabancı uyruklu kapsamında okuyan öğrenciler kayıtlı oldukları programların katkı payı/öğrenim ücreti tutarlarının üç katını ödemekle yükümlüdür. Suriye vatandaşı olup üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, mavi kartlı olan öğrenciler ve TC uyruklu olup orta öğretimini yabancı ülkede tamamlayan öğrenciler öğrenim ücreti bakımından birinci öğretim için katkı payı, ikinci öğrenim için öğrenim ücreti esaslarına tabidir.
 12. Türkiye Burslusu olarak öğrenim gören öğrenciler Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından bursları kesilene kadar katkı payı/öğrenim ücreti ödemez. Bursu kesilen öğrenciler kayıtlı oldukları programın katkı payı/öğrenim ücretini öder.
 13. Lisans çift ana dal programı (ÇAP) öğrencileri
  • Ana dal programının 1-8. dönemlerinde katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır. (Birinci öğretimler)
  • Ana dal programının 9. ve 10. dönemlerinde; ana dal ve ÇAP kaydı var ise ana dal için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir. Sadece ÇAP kaydı var ise hiçbir ücret ödenmez.
  • Ana dal programının 9. ve 10. dönemlerinde sadece ÇAP kaydı varsa ve aynı zamanda bir lisansüstü programa kayıtlıysa (normal program süresi içinde) hiçbir ücret ödenmez. Lisansüstü programın normal süresi aşıldıysa, lisansüstü program için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.
  • Ana dal programının 11 ve yukarı dönemlerinde ana dal ve ÇAP kaydı var ise ana dal için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir, Sadece ÇAP kaydı var ise ÇAP katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.
  • Ana dal programının 11 ve yukarı dönemlerinde ÇAP kaydı varsa ve aynı zamanda bir lisansüstü programa kayıtlıysa (normal program süresi içinde) sadece ÇAP katkı payı/öğrenim ücreti ödenir. Lisansüstü programın normal süresi aşıldıysa, lisansüstü program için de katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.
 14. Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurtdışından gelen ve yurt dışına giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kurumlarının mevzuatına tabidir.
 15. Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez.
 16. Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç) kayıt yaptırılması halinde öğrenci ikinci yüksek öğretimin programına ait katkı payı/öğrenim ücretini öder.
 17. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesi öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin mevzuatı düzenlemekte olup kanuna www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
 18. Öğrencilerimiz TC İş Bankasının tüm şube veznelerinden akademik takvimde belirtilen tarih aralığında Kocaeli Üniversitesi öğrenci numaralarını belirterek katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerini yapabileceklerdir.

Menu

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33